cdek id logo

CDEK ID

Жөнөтмөлөрдү жөнөтүүгө жана алууга ыӊгайлуу кызмат

СДЭК ID

CDEK ID
менен жеткиликтүү кызматтар

Жөнөтүү жана алуу

Бат, кечиктирүүсү жана кезеги жок. Постамат же терминал аркылуу өзүн өзү тейлөө
CDEK ID деген эмне
Паспортсуз же күбөлүксүз
Жөнөтмөлөрдү тез алуу үчүн кызмат
Коштом кагазды толтурбастан
Смс-код боюнча
CDEK ID кантип иштейт
Сиздин жеке CDEK ID - бул СДЭК системасындагы электрондук кол тамганын аналогу.
Сиз кызматта катталган болсоңуз, смартфондогу штрих-кодду жөнөтмөнүн номери менен көрсөтүшүңүз же аны берүү пунктунда оозеки айтышыңыз жетиштүү:
1. Сиздин смартфонуӊузга код менен смс келет;
2. Сиз аны СДЭК менеджерине айтасыз;
3. жөнөтмөнү алып кетесиз.
Биздин сыймыгыбыз
CDEK ID — Digital Leaders-2022 «Товарларды жана жүктөрдү жеткирүү» категориясында лауреаты.
Digital Leaders — санарип чечимдерди жана онлайн-кызматтарды өнүктүрүүгө салым кошкон өнүмдөрдү, процесстерди, кызматтарды жана долбоорлорду санариптештирүү чөйрөсүндөгү сыйлык.
CDEK ID кантип алууга болот
Сиздин шаарыӊыздын берүү пунктунда CDEK ID коштуруӊуз
Офлайн
1. СДЭКтин каалаган пунктунда анкетаны толтуруӊуз
2. CDEK ID СДЭК пунктунда жеке түрдө ишке киргизиӊиз.
• Инсандыкты тастыктаган документти көрсөтүңүз
СДЭКтин кызматкери Сиздин маалыматыңыз менен басылып чыгарылган анкетаны Сизге тапшырат.
Текшерип, кол коюңуз

• Сиз анкетада көрсөткөн номерге смс аркылуу код келет.
Аны СДЭК менеджерине айтыңыз — жана CDEK ID тастыкталган болот!

FAQ

© CDEK, 2023